Primjeri Za Glagolska Vremena

Glagolska vremena su najvažniji dio gramatike engleskog jezika. Pogledaj primjere rečenica za glagolska vremena! Tako ćeš lakše razumjeti opise njihove definicije i tvorbe. Rečenice su u pozitivnom, negativnom i upitnom obliku, te je ispod njih napisan prijevod na hrvatski jezik.

Za sve definicije i opise pogledaj tekst glagolska vremena engleskog jezika. Nepotrebno je ponavljati objašnjenja, pa ću ovdje navesti samo primjere.

Present Simple Tense – jednostavno sadašnje vrijeme


1. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

I live in Dubrovnik
Živim u Dubrovniku.

Do I live in Dubrovnik?
Živim li u Dubrovniku?

I don’t live in Dubrovnik.
Ne živim u Dubrovniku.

2. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

Tony plays a piano.
Tony svira glasovir.

Does Tony play a piano?
Svira li Toni glasovir?

Tony doesn’t play a piano.
Tony ne svira glasovir.

3. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

Lisa works at the post office.
Lisa radi u pošti.

Does Lisa work at the post office?
Radi li Lisa u pošti?

Lisa does not work at the post office.
Lisa ne radi u pošti.

4. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

She always does the same thing.
Ona uvijek čini istu stvar.

Does she always do the same thing?
Čini li ona uvijek istu stvar?

She doesn’t always do the same thing.
Ona ne čini uvijek istu stvar.

5. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

We clean our house every day.
Čistimo našu kuću svaki dan.

Do we clean our house every day?
Čistimo li mi našu kuću svaki dan?

We do not clean our house every day.
Mi ne čistimo našu kuću svaki dan.

6. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

You feel good.
Osjećaš se dobro.

Do you feel good?
Osjećaš li se dobro?

You don’t feel good.
Ne osjećaš se dobro.

7. PRIMJER ZA PRESENT SIMPLE TENSE:

Tanya puts on her makeup every morning.
Tanya se šminka svakog jutra.

Does Tanya put on her makeup every morning?
Šminka li se Tanya svakog jutra?

Tanya doesn’t put on her makeup every morning.
Tanya se ne šminka svakog jutra.

Present Continuous Tense – sadašnje trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

I am reading a book.
Čitam knjigu.

Am I reading a book?
Čitam li ja knjigu?

I am not reading a book.
Ja ne čitam knjigu.

2. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Sandy is playing with her dog.
Sandy se igra sa svojim psom.

Is Sandy playing with her dog?
Igra li se Sandy sa svojim psom?

Sandy isn’t playing with her dog.
Sandy se ne igra sa svojim psom.

3. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Nick and Bruce are fixing my bike.
Nick i Bruce popravljaju moj bicikl.

Are Nick and Bruce fixing my bike?
Popravljaju li Nick i Bruce moj bicikl?

Nick and Bruce aren’t fixing my bike.
Nick i Bruce ne popravljaju moj bicikl.

4. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

We are waiting for a miracle.
Mi čekamo čudo.

Are we waiting for a miracle?
Čekamo li mi čudo?

We aren’t waiting for a miracle.
Mi ne čekamo čudo.

5. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

You are watching a movie.
Ti gledaš film.

Are you watching a movie?
Gledaš li ti film?

You are not watching a movie.
Ti ne gledaš film.

6. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Amanda is making a cake.
Amanda pravi tortu.

Is Amanda making a cake?
Pravi li Amanda tortu?

Amanda is not making a cake.
Amanda ne pravi tortu.

7. PRIMJER ZA PRESENT CONTINUOUS TENSE:

Alex is working on his presentation now.
Alex trenutačno radi na svojoj prezentaciji.

Is Alex working on his presentation now?
Radi li Alex trenutačno na svojoj prezentaciji?

Alex isn’t working on his presentation now.
Alex trenutačno ne radi na svojoj prezentaciji.

Present Perfect Tense – sadašnje složeno vrijeme


1. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

I have lived here since 1998.
Živim ovdje od 1998.

Have I lived here since 1998?
Živim li ja ovdje od 1998.?

I haven’t lived here since 1998.
Ja ne živim ovdje od 1998.

2. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

You have succeeded as a parent.
Uspio si kao roditelj.

Have you succeeded as a parent?
Da li si uspio kao roditelj?

You haven’t succeeded as a parent.
Ti nisi uspio kao roditelj.

3. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

Victor has had that dog since it was a puppy.
Victor ima tog psa otkad je bio štene

Has Victor had that dog since it was a puppy?
Ima li Victor tog psa otkad je bio štene?

Victor hasn’t had that dog since it was a puppy.
Victor nema tog psa otkad je bio štene.

4. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

Jamie has chosen to live in the country.
Jamie je odabrala živjeti na selu.

Has Jamie chosen to live in the country?
Da li je Jamie odabrala živjeti na selu?

Jamie has not chosen to live in the country.
Jamie nije odabrala živjeti na selu.

5. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

We have found what we were looking for.
Pronašli smo to što smo tražili.

Have we found what we were looking for?
Da li smo mi pronašli to što smo tražili?

We haven’t found what we were looking for.
Nismo pronašli to što smo tražili.

6. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

You have lost the key.
Izgubila si ključ.

Have you lost the key?
Da li si izgubila ključ?

You haven’t lost the key.
Nisi izgubila ključ.

7. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

Annie and Phil have met at the airport.
Annie i Phil su se upoznali u zračnoj luci.

Have Annie and Phil met at the airport?
Da li su se Annie i Phil upoznali u zračnoj luci?

Annie and Phil haven’t met at the airport.
Annie i Phil se nisu upoznali u zračnoj luci.

Present Perfect Continuous Tense – sadašnje složeno trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

I have been watching you for some time.
Promatram te (već) neko vrijeme.

Have I been watching you for some time?
Promatram li te (već) neko vrijeme?

I haven’t been watching you for some time.
Ne promatram te (već) neko vrijeme.

2. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

You have been sitting in the garden entire morning.
Sjediš u vrtu cijelo jutro.

Have you been sitting in the garden entire morning?
Sjediš li ti u vrtu cijelo jutro?

You haven’t been sitting in the garden entire morning.
Ne sjediš u vrtu cijelo jutro.

3. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Jean has been staying at the hotel.
Jean je odsjela (odsjeda) u hotelu.

Has Jean been staying at the hotel?
Da li je Jean odsjela u hotelu? (Odsjeda li Jean u hotelu?)

Jean hasn’t been staying at the hotel.
Jean nije odsjela u hotelu. (Jean ne odsjeda u hotelu).

4. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

We have been talking to our daughter since she came home.
Razgovaramo s našom kćeri otkad je došla kući.

Have we been talking to our daughter since she came home?
Razgovaramo li mi s našom kćeri otkad je došla kući?

We haven’t been talking to our daughter since she came home.
Ne razgovaramo s našom kćeri otkad je došla kući.

5. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

They have been sleeping for two hours now.
Sada spavaju (već) dva sata.

Have they been sleeping for two hours now?
Spavaju li oni sada (već) dva sata?

They haven’t been sleeping for two hours now.
Sada ne spavaju (već) dva sata.

6. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Mr. Smith has been teaching mathematics for 5 years.
Mr. Smith predaje matematiku 5 godina.

Has Mr. Smith been teaching mathematics for 5 years?
Predaje li Mr. Smith matematiku 5 godina?

Mr. Smith hasn’t been teaching mathematics for 5 years.
Mr. Smith ne predaje matematiku 5 godina.

7. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Girls have been dancing since they got here.
Djevojke plešu otkad su stigle.

Have girls been dancing since they got here?
Plešu li djevojke otkad su stigle?

Girls haven’t been dancing since they got here.
Djevojke ne plešu otkad su stigle.

Simple Past Tense – jednostavno prošlo vrijeme


1. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

You took my heart.
Ukrala si mi srce.

Did you take my heart?
Da li si mi ukrala srce?

You didn’t take my heart.
Nisi mi ukrala srce.

2. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

I did my laundry yesterday.
Oprala sam svoje rublje jučer.

Did I do my laundry yesterday?
Da li sam oprala svoje rublje jučer?

I didn’t do my laundry yesterday.
Nisam oprala svoje rublje jučer.

3. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

Bob gave me a pencil.
Bob mi je dao olovku.

Did Bob give me a pencil?
Da li mi je Bob dao olovku?

Bob didn’t give me a pencil.
Bob mi nije dao olovku.

4. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

She helped me with my paper.
Pomogla mi je s mojim člankom.

Did she help me with my paper?
Da li mi je pomogla s mojim člankom?

She did not help me with my paper.
Nije mi pomogla s mojim člankom.

5. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

We became friends.
Postali smo prijatelji.

Did we become friends?
Da li smo postali prijatelji?

We didn’t become friends.
Nismo postali prijatelji.

6. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

Sarah knew all about it.
Sarah je znala sve o tome.

Did Sarah know all about it?
Da li je Sarah znala sve o tome?

Sarah didn’t know all about it.
Sarah nije znala sve o tome.

7. PRIMJER ZA SIMPLE PAST TENSE:

Tom and Sandra went to Paris few days ago.
Tom i Sandra su otišli u Pariz prije par dana.

Did Tom and Sandra go to Paris few days ago?
Da li su Tom i Sandra otišli u Pariz prije par dana?

Tom and Sandra didn’t go to Paris few days ago.
Tom i Sandra nisu otišli u Pariz prije par dana.

Past Continuous Tense – prošlo trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

I was talking to my sister when you came.
Razgovarala sam sa sestrom kada si ti došao.

Was I talking to my sister when you came?
Da li sam razgovarala sa sestrom kada si ti došao?

I was not talking to my sister when you came.
Nisam razgovarala sa sestrom kada si ti došao.

2. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

You were listening to the radio when I saw you.
Slušala si radio kada sam te ugledao.

Were you listening to the radio when I saw you?
Da li si slušala radio kada sam te ugledao?

You weren’t listening to the radio when I saw you.
Nisi slušala radio kada sam te ugledao.

3. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

Amy was preparing a dinner while I was sleeping.
Amy je pripremala večeru dok sam ja spavao.

Was Amy preparing a dinner while I was sleeping?
Da li je Amy pripremala večeru dok sam ja spavao?

Amy wasn’t preparing a dinner while I was sleeping.
Amy nije pripremala večeru dok sam ja spavao.

4. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

We were thinking about our summer holidays.
Razmišljali smo o našim ljetnim praznicima.

Were we thinking about our summer holidays?
Da li smo razmišljali o našim ljetnim praznicima?

We weren’t thinking about our summer holidays.
Nismo razmišljali o našim ljetnim praznicima.

5. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

Steve was watching TV when the telephone rang.
Steve je gledao TV kada je zazvonio telefon.

Was Steve watching TV when the telephone rang?
Da li je Steve gledao TV kada je zazvonio telefon?

Steve wasn’t watching TV when the telephone rang.
Steve nije gledao TV kada je zazvonio telefon.

6. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

It was raining last night.
Padala je kiša sinoć.

Was it raining last night?
Da li je sinoć padala kiša?

It wasn’t raining last night.
Sinoć nije padala kiša.

7. PRIMJER ZA PAST CONTINUOUS TENSE:

She was walking down the street.
Hodala je ulicom.

Was she walking down the street?
Da li je ona hodala ulicom?

She wasn’t walking down the street.
Ona nije hodala ulicom.

Past Perfect Tense – prošlo složeno vrijeme


1. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

I had made a mistake and things went wrong.
Bila sam pogriješila (učinila pogrešku) i stvari su krenule nizbrdo.

Had I made a mistake?
Da li sam bila pogriješila (učinila pogrešku)?

I hadn’t made a mistake.
Nisam bila pogriješila (učinila pogrešku).

2. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

You had spent your money even before you got there.
Potrošio si svoj novac i prije nego što si stigao tamo.

Had you spent your money even before you got there?
Da li si potrošio svoj novac prije nego što si stigao tamo?

You hadn’t spent your money even before you got there.
Nisi potrošio svoj novac prije nego što si stigao tamo.

3. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

Iris had forgotten about our appointment last night.
Iris je zaboravila na naš sinoćnji dogovor.

Had Iris forgotten about our appointment last night?
Da li je Iris zaboravila na naš sinoćnji dogovor?

Iris hadn’t forgotten about our appointment last night.
Iris nije zaboravila na naš sinoćnji dogovor.

4. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

Carl had left before she saw him.
Carl je otišao prije nego što ga je ona vidjela.

Had Carl left before she saw him?
Da li je Carl otišao prije nego što ga je ona vidjela?

Carl hadn’t left before she saw him.
Carl nije otišao prije nego što ga je ona vidjela.

5. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

I had kissed a lot of frogs before I met my prince.
Poljubila sam puno žaba prije nego što sam upoznala moga princa.

Had I kissed a lot of frogs before I met my prince?
Da li sam poljubila puno žaba prije nego što sam upoznala svoga princa?

I hadn’t kissed a lot of frogs before I met my prince.
Nisam poljubila puno žaba prije nego što sam upoznala moga princa.

6. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

They had lived together for a long time before they split.
Dugo su živjeli zajedno prije nego što su se rastali.

Had they lived together for a long time before they split?
Da li su dugo živjeli zajedno prije nego što su se rastali?

They hadn’t lived together for a long time before they split.
Nisu dugo živjeli zajedno prije nego što su se rastali.

7. PRIMJER ZA PAST PERFECT TENSE:

Ingo had lived in Finland during his childhood.
Ingo je živio u Finskoj tijekom djetinjstva.

Had Ingo lived in Finland during his childhood?
Da li je Ingo živio u Finskoj tijekom djetinjstva?

Ingo hadn’t lived in Finland during his childhood.
Ingo nije živio u Finskoj tijekom djetinjstva.

Past Perfect Continuous Tense – prošlo složeno trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

I had been driving a bus before I got this job.
Vozio sam autobus prije nego što sam dobio ovaj posao.

Had I been driving a bus before I got this job?
Da li sam vozio autobus prije nego što sam dobio ovaj posao?

I hadn’t been driving a bus before I got this job.
Nisam vozio autobus prije nego što sam dobio ovaj posao.

2. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

The driver had been drinking before the crash.
Vozač je pio prije sudara.

Had the driver been drinking before the crash?
Da li je vozač pio prije sudara?

The driver hadn’t been drinking before the crash.
Vozač nije pio prije sudara.

3. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Homer had been waiting for few hours when she arrived.
Homer je čekao nekoliko sati kada je ona došla.

Had Homer been waiting for few hours when she arrived?
Da li je Homer čekao nekoliko sati kada je ona došla?

Homer hadn’t been waiting for few hours when she arrived.
Homer nije čekao nekoliko sati kada je ona došla.

4. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

You had been smoking before I came in.
Pušio si prije nego što sam ušla.

Had you been smoking before I came in?
Da li si pušio prije nego što sam ušla?

You hadn’t been smoking before I came in.
Nisi pušio prije nego što sam ušla.

5. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

She had been studying for two weeks before she took exam.
Bila je učila dva tjedna prije ispita. (Učila je dva tjedna prije ispita).

Had she been studying for two weeks before she took exam?
Da li je ona učila dva tjedna prije ispita?

She hadn’t been studying for two weeks before she took exam.
Nije učila dva tjedna prije ispita.

6. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Fiona had been teaching at the school for ten years before she quit.
Fiona je predavala u školi 10 godina prije nego što je dala otkaz.

Had Fiona been teaching at the school for ten years before she quit?
Da li je Fiona predavala u školi 10 godina prije nego što je dala otkaz?

Fiona hadn’t been teaching at the school for ten years before she quit.
Fiona nije predavala u školi 10 godina prije nego što je dala otkaz.

7. PRIMJER ZA PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:

They had been waiting for more than 15 minutes when the show finally began.
Čekali su više od 15 minuta kada je predstava napokon započela.

Had they been waiting for more than 15 minutes when the show finally began?
Da li su oni čekali više od 15 minuta kada je predstava napokon započela?

They hadn’t been waiting for more than 15 minutes when the show finally began.
Nisu čekali više od 15 minuta kada je predstava napokon započela.

Simple Future Tense – jednostavno buduće vrijeme


1. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

I will meet you there.
Naći ćemo se ondje.

Will I meet you there?
Hoćemo li se naći ondje?

I will not meet you there.
Nećemo se naći ondje.

2. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

You will see her tomorrow.
Vidjet ćeš je sutra.

Will you see her tomorrow?
Hoćeš li je vidjeti sutra?

You will not see her tomorrow.
Nećeš je vidjeti sutra.

3. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

Simon will finish this task.
Simon će dovršiti ovaj zadatak.

Will Simon finish this task?
Hoće li Simon dovršiti ovaj zadatak?

Simon will not finish this task.
Simon neće dovršiti ovaj zadatak.

4. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

Ashley will take your bag.
Ashley će uzeti tvoju torbu.

Will Ashley take your bag?
Hoće li Ashley uzeti tvoju torbu?

Ashley won’t take your bag.
Ashley neće uzeti tvoju torbu.

5. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

We will win this time.
Pobijedit ćemo ovaj put.

Will we win this time?
Hoćemo li pobijediti ovaj put?

We will not win this time.
Nećemo pobijediti ovaj put.

6. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

Susan and Bud will have a baby.
Susan i Bud će imati dijete.

Will Susan and Bud have a baby?
Hoće li Susan i Bud imati dijete?

Susan and Bud won’t have a baby.
Susan i Bud neće imati dijete.

7. PRIMJER ZA SIMPLE FUTURE TENSE:

I will consider your suggestion.
Razmotrit ću tvoj prijedlog.

Will I consider your suggestion?
Hoću li razmotriti tvoj prijedlog?

I will not consider your suggestion.
Neću razmotriti tvoj prijedlog.

Future Continuous Tense – buduće trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

I will be waiting for you at 8 pm.
Čekat ću te u 8 navečer.

Will I be waiting for you at 8 pm?
Hoću li te čekati u 8 navečer?

I will not be waiting for you at 8 pm.
Neću te čekati u 8 navečer.

2. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

You will be sleeping when I arrive.
Ti ćeš spavati kada ja dođem.

Will you be sleeping when I arrive?
Hoćeš li spavati kada ja dođem?

You won’t be sleeping when I arrive.
Ti nećeš spavati kada ja dođem.

3. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

Andrea will be performing on Saturday night.
Andrea će nastupati u subotu navečer.

Will Andrea be performing on Saturday night?
Hoće li Andrea nastupati u subotu navečer?

Andrea will not be performing on Saturday night.
Andrea neće nastupati u subotu navečer.

4. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

He will be sitting here this evening.
On će sjediti ovdje večeras.

Will he be sitting here this evening?
Hoće li on sjediti ovdje večeras?

He won’t be sitting here this evening.
On neće sjediti ovdje večeras.

5. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

We will be visiting your country next week.
Bit ćemo u posjetu vašoj zemlji sljedeći tjedan.

Will we be visiting your country next week?
Hoćemo li biti u posjetu vašoj zemlji sljedeći tjedan?

We will not be visiting your country next week.
Nećemo biti u posjetu vašoj zemlji sljedeći tjedan.

NAPOMENA: ova rečenica namjerno nije prevedena s “Posjetit ćemo…” jer je “posjetiti” svršeni glagol, a Future Continuous Tense označava određeno trajanje radnje u budućnosti. Stoga “bit ćemo u posjetu” zvuči prikladnije.

6. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

You will be driving my car on Sunday.
Vozit ćeš moj auto u nedjelju.

Will you be driving my car on Sunday?
Hoćeš li voziti moj auto u nedjelju?

You will not be driving my car on Sunday.
Nećeš voziti moj auto u nedjelju.

7. PRIMJER ZA FUTURE CONTINUOUS TENSE:

They will be applying for new projects next month.
Prijavljivat će se za nove projekte sljedeći mjesec.

Will they be applying for new projects next month?
Hoće li se oni prijavljivati za nove projekte sljedeći mjesec?

They won’t be applying for new projects next month.
Oni se neće prijavljivati za nove projekte sljedeći mjesec.

Future Perfect Tense – buduće složeno vrijeme


1. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

I will have done my homework before supper.
Dovršit ću moju zadaću prije večere.

Will I have done my homework before supper?
Hoću li dovršiti svoju zadaću prije večere?

I will not have done my homework before supper.
Neću dovršiti moju zadaću prije večere.

2. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

You will have finished your project by Monday.
Završit ćeš svoj projekt do ponedjeljka.

Will you have finished your project by Monday?
Hoćeš li završiti svoj projekt do ponedjeljka?

You won’t have finished your project by Monday.
Nećeš završiti svoj projekt do ponedjeljka.

3. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

Mom will have made cake when you arrive from school.
Mama će (već) dovršiti tortu kada se ti vratiš iz škole.

Will mom have made cake when you arrive from school?
Hoće li mama dovršiti tortu kada se vratiš iz škole?

Mom won’t have made cake when you arrive from school.
Mama neće dovršiti tortu kada se ti vratiš iz škole.

4. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

We will have received our diploma by the end of May.
Primit ćemo našu diploma do kraja svibnja. (Do kraja svibnja, već ćemo imati (primljenu) našu diplomu)

Will we have received our diploma by the end of May?
Hoćemo li primiti našu diploma do kraja svibnja?

We will not have received our diploma by the end of May.
Nećemo primiti našu diploma do kraja svibnja

5. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

She will have completed the article before the deadline.
Ona će dovršiti članak prije roka.

Will she have completed the article before the deadline?
Hoće li ona dovršiti članak prije roka?

She won’t have completed the article before the deadline.
Ona neće dovršiti članak prije roka.

6. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

The train will have left when I arrive.
Vlak će već otići dok ja dođem.

Will the train have left when I arrive?
Hoće li vlak već otići dok ja dođem?

The train will not have left when I arrive.
Vlak (još) neće otići dok ja dođem. (Vlak će biti tu kada ja dođem)

7. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT TENSE:

I will have gone by the time you get up.
Već ću otići dok se ti ustaneš. (Neće me biti tu u trenutku kada se ti ustaneš)

Will I have gone by the time you get up?
Hoću li (već) otići dok se ti ustaneš?

I won’t have gone by the time you get up.
Neću (još) otići dok se ti ustaneš.

Future Perfect Continuous Tense – buduće složeno trajno vrijeme


1. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

I will have been singing for more than one hour when the curtain goes down.
Pjevat ću više od jednog sata u trenutku (do trenutka) kada se zavjesa spusti.

Will I have been singing for more than one hour when the curtain goes down?
Hoću li pjevati više od jednog sata u trenutku (do trenutka) kada se zavjesa spusti?

I won’t have been singing for more than one hour when the curtain goes down.
Neću pjevati više od jednog sata u trenutku (do trenutka) kada se zavjesa spusti.

2. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

She will have been studying for 5 years when she graduates.
Ona će studirati 5 godina do trenutka kada diplomira.

Will she have been studying for 5 years when she graduates?
Hoće li ona studirati 5 godina do trenutka kada diplomira?

She will not have been studying for 5 years when she graduates.
Ona neće studirati 5 godina do trenutka kada diplomira.

3. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

John will have been building houses for 30 years when he retires in March.
John će graditi kuće 30 godina do trenutka kada se umirovi u ožujku. (Kada se umirovi u ožujku, John će imati 30 godina iskustva u gradnji kuća)

Will John have been building houses for 30 years when he retires in March?
Hoće li John graditi kuće 30 godina do umirovljenja u ožujku?

John will not have been building houses for 30 years when he retires in March.
John neće graditi kuće 30 godina do umirovljenja u ožujku.

4. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

She will have been travelling for 15 hours when she gets there.
Ona će putovati 15 sati dok ne stigne tamo. (Kada stigne tamo, iza nje će biti 15 sati putovanja.)

Will she have been travelling for 15 hours when she gets there?
Hoće li ona putovati 15 sati dok ne stigne tamo?

She won’t have been travelling for 15 hours when she gets there.
Ona neće putovati 15 sati dok ne stigne tamo.

5. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Joan will have been working for 8 hours by midnight.
Joan će raditi 8 sati do ponoći. (U ponoć, iza Joan će biti 8 sati rada).

Will Joan have been working for 8 hours by midnight?
Hoće li Joan raditi 8 sati do ponoći?

Joan will not have been working for 8 hours by midnight.
Joan neće raditi 8 sati do ponoći.

6. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Dad will have been driving half a day by the time we arrive there.
Tata će voziti pola dana dok ne stignemo tamo. (U trenutku kada stignemo tamo, iza tate će biti pola dana vožnje)

Will dad have been driving half a day by the time we arrive there?
Hoće li tata voziti pola dana dok ne stignemo tamo?

Dad won’t have been driving half a day by the time we arrive there.
Tata neće voziti pola dana dok ne stignemo tamo.

7. PRIMJER ZA FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE:

Tina and Mick will have been living together for ten years by the end of June.
Tina i Mick će krajem lipnja biti 10 godina zajedno. (Krajem lipnja, Tina i Mick će iza sebe imati 10 godina zajedničkog života.)

Will Tina and Mick have been living together for ten years by the end of June?
Hoće li Tina i Mick krajem lipnja biti 10 godina zajedno?

Tina and Mick will not have been living together for ten years by the end of June.
Tina i Mick neće krajem lipnja biti 10 godina zajedno.

Ostali primjeri rečenica engleskog jezika


NAPOMENA: Molim te da ne tražiš od mene navođenje drugih primjera, te rješavanje domaćih zadaća. Volim pomoći ali sam većinom zatrpan svakodnevnim obavezama. Također je važno da samostalno pišeš svoje zadaće i vježbaš naučena glagolska vremena. Tako ćeš postepeno lakše razumjeti i ispravnije koristiti engleski jezik.

Nadam se da će ti ovi primjeri pomoći u učenju engleskog jezika. Za više primjera pogledaj na googlu “english tenses + examples”. Na isti način možeš pronaći primjere i za odabrana glagolska vremena. Samo upiši naziv glagolskog vremena + “examples”.

Dalje možeš pročitati:

51 comments:

 1. Puno mi ovo znači. Od srca vam hvala :)

  OdgovoriIzbriši
 2. Ovo je nešto baš lahko ,ja sam učila iz knjiga al' nisam ništa skontala ...
  Sad mogu da naučim bez problema

  OdgovoriIzbriši
 3. joj... pomogli ste mi previse sa ovim.. hvala vam punooooooooooo :) pozdrav iz Skoplja :)

  OdgovoriIzbriši
 4. Ovo je super i puno pomaže(bar meni)..hvala ti što si se potrudio!

  OdgovoriIzbriši
 5. Drago mi je da vam ovi primjeri pomažu :)

  OdgovoriIzbriši
 6. Zaista je fenomenalno objasnjeno.Iako me bas zbunjuju kondicionali :( I Past Perfect :(

  OdgovoriIzbriši
 7. Javiti ću ti se na mail i poslati neke dodatne materijale za kondicionale i past perfect. Nadam se da ćeš to savladati :)

  OdgovoriIzbriši
 8. Mnogo jasnije nego dok sam u skoli ucila :D

  OdgovoriIzbriši
 9. Zbilja jako dobro. Thx.

  OdgovoriIzbriši
 10. Imam recenicu we had to finde work i sad to trebam promjeniti kroz vremena i negaciju i upitnu ali ne kontam sta trebam promjeniti?

  OdgovoriIzbriši
 11. Otvori tekstove "glagolska vremena engleskog jezika" i "pomoćni glagoli u engleskom".
  Nemoj se učiti napamet. Samo čitaj objašnjenja jednog po jednog glagolskog vremena.
  Nakon što pročitaš i pogledaš primjere za neko glagolsko vrijeme, pokušaj svoju rečenicu
  izraziti u njemu.

  I ne brini zbog mogućih pogrešaka. Čak i uz neke greške tvoj će se trud vidjeti, te ćeš usput dosta naučiti.

  OdgovoriIzbriši
 12. Super pregled vremena sa primjerima.

  OdgovoriIzbriši
 13. Punoooo vam hvala!
  Od velike pomoći mi je ovo bilo.
  Sada znam kako konjugirati glagole u Past continuous tense.
  Mnogo vam hvala!
  Vidi se da želite pomoći.
  Sutra imam test iz engleskog jezika!
  Zeynep

  OdgovoriIzbriši
 14. Mislim da biste trebali da radite u školi kao profesor engleskog. Do skoro sam učila engleski preko raznih sajtova, kurseva, iz svih mogućuh knjiga. Ali ovako pitko, razumno i perfektno objašnjeno svako glagolsko vreme, i sve vezano za početnike nisam dobila ni od jednog profesora tokom svog školovanja. Drago mi je što sam mogla da Vas preporučim svima kojima treba pomoć iz engleskog i svi misle kao ja da ste najbolji. Hvala Vam. Veliki pozdrav iz Beograda.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala vam :) veoma mi je drago što vam moj blog pomaže.

   Izbriši
 15. odlicno, sutra imam test iz engleskog.

  OdgovoriIzbriši
 16. STa sad HAd ovde ima da radi u presntu >3. PRIMJER ZA PRESENT PERFECT TENSE:

  Victor has had that dog since it was a puppy.
  Victor ima tog psa otkad je bio štene

  Has Victor had that dog since it was a puppy?
  Ima li Victor tog psa otkad je bio štene?

  I yanima me yasto jednm kayes da je present perfect slozeno a jednom svrseno. Hvala

  OdgovoriIzbriši
 17. Had je tu glavni glagol u past participle obliku (nepravilni glagol iz treće kolone). Zbunjujuće što se Had u nekim vremenima može pojaviti kao pomoćni glagol. No samo zapamti da pomoćni glagol uvijek dolazi prvi, a glavni nakon njega.

  Dakle, tu je "has" pomoćni glagol, a "had" glavni glagol.

  Za present perfect nekako se koriste oba prijevoda. Ne znam koji je češči ali realno su oba točna. Ono je složeno vrijeme zbog međuodnosa prošlosti i sadašnjosti. A možemo ga nazvati i svršenim vremenom jer radnja koja je započela u prošlosti završava ili maksimalno traje do nekog trenutka u sadašnjosti.

  OdgovoriIzbriši
 18. Cao Zoki. A zasto kazemo ovde have/has-been..Zasto ne kazemo were they ..were you ... itd? Zasto koristimo 3-cu kolonu nepravilnog gl.?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ovdje je to u potpunosti pomoćni glagol. Dakle, "have" nam govori da radnja traje u sadašnjosti, "been" da je počela u prošlosti.

   Npr. "Jean has been staying at the hotel." Iz ove rečenice znamo da je Jean došla u hotel negdje u prošlosti, da je sada u hotelu i da namjerava ostati u njemu neko vrijeme u budućnosti (to nam govori nastavak ing dodan glavnom glagolu).

   Izbriši
  2. Aaaah, a tako to oni irazmisljaju - epa hvala za ovo vaskrsnuce i davaje svesnosti .Znaci da si dobar covek. Retko je to js danas. Ok,ucimo dalje!

   Izbriši
 19. Cao .

  I haven’t lived here since 1998.
  Ja ne živim ovdje od 1998./ Ko to ovako prica?? Ja bih rekla : I don't live here since 1998 ili I dont live here anymore long time ago.Since 1998 :-(

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vjerojatno nitko jer stvarno se to može jednostavnije izraziti :) ali htio sam prikazati kako napraviti negativni oblik.

   Izbriši
  2. Sad sam srecna :-) .Hvala puno

   Izbriši
 20. Mr. Smith has been teaching mathematics for 5 years.
  Mr. Smith predaje matematiku 5 godina.

  * Mr.Smith teach math alredy 5 yeras long_ Zasto ne moze ovako ?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Prva rečenica također govori da on namjerava nastaviti predavati matematiku u budućnosti.

   A druga rečenica je izražena u sadašnjem obliku dok radnja traje 5 godina.

   Izbriši
  2. Tacno! Divni ste. Hvala

   Izbriši
 21. Hvala puno, dobar trik ovo sa has i had posle!!! Ipak prveod ti je u sadasnjem vremenu , a had znaci da je imao .

  Victor has had that dog since it was a puppy.
  Victor ima tog psa otkad je bio štene

  *Victor je imao tog psa jos kada je bio stene. Po meni je kuca mrtva il je dao nekome*
  Vicotr ima tog psa jos kao stene: Vicotr has that dog since it was puppy

  Sta mislis o tome ?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Glavni naglasak je na tome da radnja još uvijek traje pa sam zato preveo u sadašnjosti. A had nam dodatno govori da je radnja započela u prošlosti.

   Izbriši
  2. Pesent perfect znaci moze i sa HAD ?

   Izbriši
  3. Da, al kad je had glavni glagol. Uvijek obračaj pažnju da pomoćni glagol dolazi prvi u rečenici a glavni nakon njega.

   Svi oblici pomoćnog glagola mogu biti i glavni glagoli. Al u svakom vremenu postoji unaprijed određeni pomoćni glagol.

   Izbriši
 22. Have I made a mistake ili Had I made a mistake a ond aopet prica vecina engleza: i made mistake bez had ili have :-(
  Zbunjuje me malo have i had tj have koji mozemo da koristimo za proslo vreme isto i zasto je to tako : I have talked to you ili I told you it !!!!! No ,you hadn't .!!!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. "I made a mistake." je čisto prošlo vrijeme. Pogreška se dogodila u prošlosti i to je to.

   "I have made a mistake". je opet Present Perfect. On uvijek označava neki međuutjecaj prošlosti i sadašnjosti. Pa bih zaključio da ta pogreška još uvijek utječe na život te osobe u sadašnjosti.

   Izbriši
 23. Ja mislila ovaj moj drugar englez skracuje samo jel ga mrzi da pise :-) Bogami im je gramatika slozena

  OdgovoriIzbriši
 24. FALA VAN PUNO DANAS PISEN TEST HVALA HVALA OMG OMG BRO

  OdgovoriIzbriši
 25. Hvala vam od srca! :D

  OdgovoriIzbriši
 26. Hvala Vam od srca! Tako razumna i perfektna objašnjena dajete da sam zahvaljujuci Vama ja savladala sva glagolska vremena. Hvala što postojite.

  OdgovoriIzbriši
 27. Odgovori
  1. Zaboravio sam na njega a trenutno se ne stignem posvetiti tome.

   Izbriši
 28. Hvala Vam puno od jedne bake koja pokušava naučiti engleski da bi mogla razgovarati sa unucima razasutim po svijetu.:)

  OdgovoriIzbriši