Izražavanje Količine U Engleskom Jeziku

Za izražavanje količine u engleskom jeziku koristimo različite riječi. Odabir izraza količine ovisi o obliku imenice u rečenici. Pročitaj ovaj tekst i doznaj kako govornici engleskog jezika izražavaju količinu. To znanje ćeš trebati prije ili kasnije.

Postoji jedna važna napomena. Za izražavanje količine u engleskom jeziku prvo moraš upoznati razliku između brojivih i nebrojivih imenica. Nakon toga ćeš vrlo lako primijeniti sljedeća pravila i izraze! O brojivosti imenica možeš pročitati u tekstu „Imenice u engleskom jeziku“.

Izražavanje velike količine u engleskom jeziku

 • Much
Kada se koristi ispred imenice, „much“ uvijek dolazi uz nebrojive imenice u jednini.

How much money do you have?
There is much salt left in the jar.

„Much“ ne mora uvijek stajati ispred imenice. Sigurno primjećuješ da ga koristimo u različitim frazama engleskog jezika, a uglavnom u ulozi količinskog priloga.

Thank you very much!
As much as you want…

 • Many
„Many“ uvijek dolazi uz brojive imenice u množini.

I've been there many times.
How many people have you seen?

 • Lots of / a lot of / a lot
„Lots of“ i „a lot of“ su količinski izrazi engleskog jezika koji imaju isto značenje, a koriste se ispred brojivih i nebrojivih imenica.

Lots of people visit Paris every year.
A lot of people visit Paris every year.
We had lots of fun.
We had a lot of fun.

„A lot“ može značiti količinu ili učestalost. Ovaj oblik nikada ne dolazi ispred imenice! Obično ga nalazimo na kraju rečenice ili ispred pridjeva.

They dance a lot.
She loves you a lot.
He is a lot wiser than you might thought.

 • Numerous, A large number of
Ove izraze engleskog jezika koristimo kako bi naznačili veliki broj nečega. Mogu stajati ispred brojivih imenica u množini.

There are numerous sights to see in Dubrovnik.
A large number of cultural monuments are found there.

 • Plenty of
Isto značenje ima i ovaj izraz engleskog jezika. Međutim, iznimka je da „plenty of“ možemo koristiti uz brojive i uz nebrojive imenice.

There are plenty of flowers in my garden.
I wish you plenty of joy!

Izražavanje male količine u engleskom jeziku

 • Little / A little
Koriste se uvijek uz nebrojive imenice engleskog jezika, te su prikazani u jednini. Iako se ova dva izraza čine jednakima, imaju različita značenja! Naime, „little“ koristimo kada želimo naglasiti da je nečega manje nego što to želimo. Kada koristimo „a little“, želimo reći da smo zadovoljni što imamo barem nešto.

There's little water in the glass, it won't be enough for two of us.
We are lucky, there's a little water in the glass.
With a little help from my friends…

 • Not much
Stavlja se ispred nebrojive imenice u jednini.

There is not much water left in the bottle.

 • Few / A few
Ovi izrazi engleskog jezika mogu značiti malo ili nekoliko nečega. Koristimo ih uz brojive imenice u množini.

There are few good men in this room.

I u ovom slučaju jedno slovo a čini veliku razliku u značenju! Kada kažemo „few“, nezadovoljni smo količinom nečega. Ako, kažemo „a few“, znači da smo zadovoljni, odnosno da imamo više nego što je to možda bilo očekivano. Pogledaj primjere i uoči razliku!

There are only few chocolates left in the box, somebody ate the most.
There are a few chocolates left in the box. Let's sweeten ourselves!

 • A small number of
Može stajati ispred brojivih imenica engleskog jezika, te se prikazuje u množini.

Only a small number of people can say they are rich.

Izražavanje neutralne količine u engleskom jeziku

 • Some / Any
„Some“ i „any“ izražavaju ograničenu količinu nečega. „Some“ se koristi u potvrdnim rečenicama, dok se u upitnim i odričnim rečenicama engleskog jezika zamjenjuje s „any“. Koristimo ih ispred brojivih i nebrojivih imenica.

I've got some cookies and some wine.
I haven't got any cookies, nor any wine.
Have I got any cookies? Have I got any wine?

 • Enough
Koristi se za izražavanje dostatne količine u engleskom jeziku. To vrijedi bez obzira koliko je mala ili velika ta količina. Izraz je prikladan i za brojive i nebrojive imenice, te za potvrdne, upitne i odrične rečenice engleskog jezika.

I've got enough money to buy that phone.
I haven't got enough money to buy that phone.
Have I got enough money to buy that phone?
Do you have enough coins in your pocket?

 • Several / A number of
Ovi izrazi označavaju nekoliko nečega. Koristimo ih kada želimo reći da nečega ima više od jedan, a opet ih nema puno. Najčešće se nalaze u potvrdnim rečenicama engleskog jezika, i to uz brojive imenice u množini.

Several wild animals live in that ZOO.
A number of wild animals live in that ZOO.

 • Most of the
To je izraz engleskog jezika koji predstavlja većinu nečega. Pojavljuje se ispred brojivih i nebrojivih imenica.

We were sleeping most of the time.
Most of people love to travel.

 • Both / Both of the
Kada se upotrebljava za izražavanje količine, tada „both“ označava dvoje, odnosno par nečega iste vrste. Koristi se ispred brojive imenice u množini.

Both sisters got married the same day.

Međutim, „both“ ponekad označava međusobnu povezanost dva pojma u rečenici, te tada ne izražava količinu.

Both men and women equally search for love.

 • All of the / None of the
Ovo su izrazi apsolutne količine u engleskom jeziku, te se razlikuju po značenju i po načinu upotrebe. „All of the“ možemo koristiti uz brojive i nebrojive imenice, dok se „none of the“ stavlja samo ispred brojivih imenica u množini.

All of the houses in my street were renovated recently.
All of my love belongs to you.
None of the houses in my street were renovated recently.

Zaključak


Temeljito pročitaj navedene fraze za izražavanje količine u engleskom jeziku, ali ih nemoj učiti napamet. Trebati će nešto vremena da ih sve usvojiš i prirodno primjenjuješ. Za sada je najvažnije da ih uočavaš u rečenicama engleskog jezika, te ponekad upotrijebiš u komunikaciji s drugima.

Dalje možeš pročitati:

8 comments: