Engleski Glagoli

Engleski glagoli su riječi kojima izražavamo radnju, stanje ili zbivanje. Možeš primijetiti da se engleski glagoli pojavljuju u svakoj rečenici, pa kažemo da su veoma važni. Njihovo razumijevanje snažno utječe na pravilnu upotrebu gramatike engleskog jezika. Pročitaj ovaj tekst, te nauči više o njima.

Engleski glagoli prema vrstama


Postoje razne podjele unutar engleskog jezika. Ipak, počnimo od najvažnijeg. Poznato je da se engleski glagoli dijele na dvije osnovne vrste:
 1. Glavni glagoli (eng. main / full verbs)
 2. Pomoćni glagoli (eng. auxiliary / helping verbs)

Glavni engleski glagoli


Glavni engleski glagoli mogu biti pravilni i nepravilni. Nema napisanih pravila po kojima se nepravilni glagoli mijenjaju. To znači da ih moraš naučiti napamet. Svaki dan nauči par glagola, te ćeš to brzo savladati. Također možeš pogledati linkani tekst. Na njemu ćeš saznati sve o nepravilnim glagolima engleskog jezika.

He finished his house last week. (pravilni glagol "finish". Izražen je u prošlom vremenu s nastavkom "ed")
He built his house last week. (nepravilni glagol "build". Također je izražen u prošlom glagolskom obliku.)

Pomoćni engleski glagoli


Pomoćni engleski glagoli imaju važnu ulogu. Oni dodaju glavnome glagolu gramatičku informaciju. Tako nam pomažu odrediti glagolsko vrijeme, stanje ili glagolski način u rečenici engleskog jezika. Pomoćni glagoli u engleskom jeziku su oblici glagola „do“, „have“ i „be“.

Modalni glagoli također imaju velik utjecaj, te povremeno mogu biti u ulozi pomoćnih glagola engleskog jezika. Neću ih sad nabrajati i objašnjavati, ali pročitaj tekst o njima.

Do you want coffee?
A book was written.
We had been there. 

You might want to see that.

Engleski glagoli prema drugih podjelama


Osim osnovne podjele na glavne i pomoćne, engleski glagoli se mogu podijeliti i prema vrsti riječi koja ih slijedi, te prema odnosu koji imaju s njom. Prema tomu razlikujemo slijedeće glagole engleskog jezika:
 1. Neprijelazni engleski glagoli (eng. intransitive verbs) – iza njih slijedi kraj rečenice ili u nekim slučajevima prilog.

  The woman laughs (loudly).

 2. Vezni engleski glagoli (eng. linking verbs) – iza njih slijedi imenica ili pridjev.

  You look so tired.

 3. Prijelazni engleski glagoli (eng. transitive verbs) – iza prijelaznog glagola slijedi imenica koja u rečenici ima funkciju objekta.

  I bought a computer.

 4. Povratni engleski glagoli (eng. reflexive verbs) – dolaze ispred zamjenica.

  She healed herself.

Engleski glagoli kroz gramatičke kategorije


Engleski glagoli se mogu promatrati i odrediti kroz gramatičke kategorije. Prema tome ih govornici engleskog jezika dijele na nekoliko načina.

Glagolsko stanje:
 1. Aktiv (eng. active voice): John wrote a novel.
 2. Pasiv (eng. passive voice): A novel was written by John.

Glagolski načini:
 1. Indikativ (eng. indicative) – izjavni način kojim se kazuju činjenice, uvjerenja ili pitanja.

  Jim is watching a movie. 

 2. Kondicional (eng. conditional) – izražava mogućnost radnje, stanja ili zbivanja.

  Jane would dance if Simon only asked her. 

 3. Konjunktiv (eng. subjunctive) – koristi se u zavisnim rečenicama engleskog jezika za izricanje nastojanja, želja, neispunjivih uvjeta ili nužnosti.

  If I were you, I would ask her.

 4. Imperativ (eng. imperative) – izražava izravne naredbe, molbe i zahtjeve.

  Do that for me!
Glagolska vremena: engleski glagoli mijenjaju oblik kroz prošla, sadašnja i buduća glagolska vremena. Otvori tekst o njima, te ih dobro upoznaj. Često predstavljaju najveći problem učenicima engleskog jezika, te se najčešće pojavljuju na školskim ispitima. Ipak, uz dobar pristup možeš ih lako razumjeti, te redovitom primjenom zapamtiti njihova pravila.

1 comments: