Imenice U Engleskom Jeziku

Upoznaj imenice u engleskom jeziku. Imenice su riječi kojima imenujemo osobe, predmete, mjesta, pojave, svojstva i ideje. One mogu imati ulogu subjekta, objekta, prijedložnog objekta ili apozicije. U rječniku engleskog jezika opisane su pojmom „nouns“.

Podjela imenica u engleskom jeziku


Znaš li kako se dijele imenice u engleskom jeziku? One mogu biti u jednini (singular) ili u množini (plural). Množina se najčešće tvori tako da se imenici u jednini dodaje nastavak „s“ ili „es“. Ipak, postoje i izuzetci od toga pravila. Naime, pojedine imenice engleskog jezika imaju nepravilnu tvorbu. Njih ćeš morati naučiti napamet. U nastavku slijedi nekoliko primjera imenica u jednini i množini:

book - books,
car - cars,
man – men,
woman – women,
child – children,
fish – fish,
sheep – sheep,
mouse – mice,
fungus - fungi.

Učenici engleskog jezika moraju znati da postoje i nebrojive imenice (uncountable nouns). One same po sebi ne mogu biti u množini. Kako bismo ih izrazili u množini, moramo se poslužiti određenim mjernim jedinicama.

2 cups of tea,
3 litres of water,
4 spoons of flour.

Uoči: Ponekad imamo brojive imenice u engleskom jeziku, iako su naizgled nebrojive! „Two waters, please!“ U ovome će slučaju konobar znati da treba donijeti dvije boce ili čaše vode, ovisno o ponudi kafića.

Tvorba imenica u engleskom jeziku


Prema načinu tvorbe, imenice u engleskom jeziku možemo podijeliti na četiri vrste:

 1. Imenice koje imaju isti oblik kao i glagoli – postoji mnogo imenica koje izgledaju kao glagoli (charge, design, look, plan, comment).

  You look great!
  ("look" je glagol)
  She's got a look. ("look" je imenica)

 2. Imenice koje se tvore s prefiksom – ispred riječi engleskog jezika (druge imenice ili glagola) se dodaje prefiks. Neki od često korištenih prefiksa su a-, anti-, over-, pre-, non-, en- itd. (overwork, enclosure, precondition…).

 3. Imenice koje se tvore sa sufiksom – sufiks se dodaje na kraju riječi (imenice ili glagola). Ove imenice u engleskom jeziku dijelimo u podvrste. Pri tome svaka podvrsta koristi veći broj različitih sufiksa engleskog jezika.

  • Imenice koje imenuju ljude (referee, historian, mechanic, politician, manager…).
  • Imenice koje imenuju uređaje (opener, razor…).
  • Imenice koje imenuju veličinu nečega (booklet…).
  • Imenice koje imenuju apstraktne pojmove (adventage, proposal, agreement, conclusion, information, happiness…).

 4. Kratice – su također imenice engleskog jezika. One najčešće nastaju nizanjem prvih slova neke skupine riječi. Ponekad se izgovaraju tako da se sriču pojedinačna slova (UN, EU, CEO), a ponekad kao cjelovita riječ (NATO, NASA).

Ostala podjela imenica u engleskom jeziku


Imenice u engleskom jeziku možemo još podijeliti na dvije vrste:
 1. Opće imenice (common nouns) – su imenice engleskog jezika koje imenuju opće pojmove. Najčešće se pišu malim početnim slovom (house, cat, flower). Također postoje tri podvrste.

  • Stvarne imenice (concrete nouns) – nazivaju se još i konkretnim imenicama, a možemo ih iskusiti kroz svojih pet osjetila: vidom, sluhom, njuhom, dodirom i okusom (brother, school).
  • Nestvarne imenice (abstract nouns) – imenice u engleskom jeziku koje imenuju apstraktne pojmove, nedostupne našim osjetilima. To može biti neka ideja, iskustvo, određeno stanje, svojstvo ili osjećaj (knowledge, happiness, love, peace, success).
  • Zbirne imenice (collective nouns) – imenice engleskog jezika koje imenuju veći broj ljudi, životinja ili stvari kao jednu cjelinu (a team of athletes, a fleet of ships).

 2. Vlastite imenice (proper nouns) – imenuju određene ljude, mjesta ili pojmove. One se pišu velikim početnim slovom (Elisabeth, London, Buddhism).

Imenice u svakodnevnom govoru


Svakodnevno nauči nekoliko imenica u engleskom jeziku. Neke se teško mogu odrediti navedenim kategorijama, pa ćeš ih morati naučiti aktivnim korištenjem engleskog jezika.

4 comments:

 1. Kako prevodim imenice koje završavaju na -ion (pr.verb-creat,noun-creation) i priloge(adverbs) creativitely? Početnik sam,pa mi nije do kraja jasno...Odg..

  OdgovoriIzbriši
 2. Nastavak -ion je česta pojava kod pretvaranja glagola u imenice. Ipak, kod prijevoda na hrvatski nema nekih određenih nastavaka. Npr. (explain) explanation - objašnjenje, (decide) decision - odluka.

  Prilozi su u engleskom jeziku prepoznatljivi po nastavku -ly (npr. nicely = lijepo, easily = jednostavno, shyly = sramežljivo). Naravno, postoji i par iznimki koje ćeš morati naučiti napamet.

  OdgovoriIzbriši
 3. Hvala vam,stranica vam je odlična!

  OdgovoriIzbriši