Zamjenice U Engleskom Jeziku

Zamjenice u engleskom jeziku koristimo iz više razloga. Zamjenice su riječi koje zamjenjuju imenice, druge zamjenice, pridjeve ili skupine riječi. Obično su kraće od riječi koje zamjenjuju, te su jedna od najčešće korištenih riječi engleskog jezika.

Vrste zamjenica u engleskom jeziku


Postoje različite zamjenice u engleskom jeziku. Dobro upoznaj svaku vrstu, te ih koristi u napisanim i izgovorenim rečenicama. To nije previše zahtjevno, a pomoći će ti da stvaraš jednostavnije rečenice engleskog jezika. Zamjenice dijelimo na:
 1. osobne zamjenice (personal pronouns),
 2. posvojne zamjenice (possessive pronouns),
 3. pokazne zamjenice (demonstrative pronouns),
 4. neodređene zamjenice (indefinite pronouns),
 5. povratne zamjenice (reflexive pronouns),
 6. recipročne zamjenice (reciprocal pronouns),
 7. odnosne zamjenice (relative pronouns),
 8. upitne zamjenice (interrogative pronouns).

Osobne zamjenice u engleskom jeziku


Nominativ: I, you, he / she / it, we, you, they.
Dativ, akuzativ: me, you, him / her / it, us, you, them.

Ove zamjenice opisuju osobe, stvari ili pojmove. Osobne zamjenice u engleskom jeziku oblikujemo prema funkciji koju imaju u rečenici. Pogledaj njihovu podjelu na sljedeće navedene kategorije. Uz njih su i primjeri.
 1. Ukoliko je osobna zamjenica u rečenici subjekt, ona je u nominativu.
  She is dancing.

 2. Kada ima funkciju objekta, zamjenica je u dativu ili akuzativu.
  Peter saw her last night.

 3. Osobna zamjenica se prikazuje u dativu ili akuzativu i kada se nađe iza prijedloga.
  Dance with me!

Posvojne zamjenice u engleskom jeziku


Mine, yours, his / hers / its, ours, yours, theirs.

Posvojne zamjenice u engleskom jeziku izražavaju vlasništvo ili pripadnost, te mogu biti u funkciji subjekta ili objekta. Drugim riječima, one zamjenjuju posvojne imenice engleskog jezika. Pogledaj sljedeće primjere:

I owe this house.
Therefore, this house is mine.


This is our dog.
This dog is ours.


Savjet: pripazi da ne pomiješaš posvojnu zamjenicu „its“ sa oblikom „it's“. Naime, „it's“ dolazi od „it is“ ili „it has“ i nema veze sa zamjenicama.

Pokazne zamjenice u engleskom jeziku


This, these, that, those.

Pokazne zamjenice predstavljaju nešto što je vremenski i prostorno blizu (this, these) ili daleko (that, those). Pogledaj i druge web stranice, te prouči čim više primjera. Mnogi učenici engleskog jezika griješe u njihovoj upotrebi.

This sounds perfect!
That was not OK.
These are just fine.
Those were the days, my friend!

Pokazne zamjenice u engleskom jeziku stoje samostalno i zamjenjuju imenicu:

This pizza is great! (pokazni determinator)
This is great! (pokazna zamjenica)

Neodređene zamjenice u engleskom jeziku


Neodređene zamjenice ukazuju na neodređene osobe, pojmove ili stvari. Obrati pozornost na upotrebu jednine ili množine u rečenicama engleskog jezika. Naime, neke neodređene zamjenice izražavaju samo jedninu, neke samo množinu, a neke oboje.

JEDNINA: anybody, anyone, anything, someone itd.
Someone is missing. (pomoćni glagol „is“ govori da se radi o trećem licu jednine).

MNOŽINA: both, few, many, others, several itd.
Both are just fine. (ovdje pomoćni glagol sugerira množinu i zamjenica je također prikladna)

JEDNINA I MNOŽINA: all, any, most, none, some itd.
Most of this book is boring. (u ovom slučaju zamjenica izražava jedninu)
Most of us like reading. (ovdje ista zamjenica izražava množinu)

Povratne zamjenice u engleskom jeziku


Myself, yourself, himself / herself / itself, ourselves, yourselves, themselves.

Povratne zamjenice u engleskom jeziku vraćaju radnju glagola na subjekt rečenice. One uvijek dolaze iza imenice, pridjeva, priloga ili zamjenice na koju se odnose. Koriste se u tri slučaja:
 1. Kada su subjekt i objekt ista osoba ili stvar (I saw myself on the picture).
 2. Kao objekt iza prijedloga kada su subjekt i objekt isti (Mary is talking to herself).
 3. Kako bi se naglasila uloga subjekta (We did it all ourselves).

Recipročne zamjenice u engleskom jeziku


Each other, one another.

Recipročne zamjenice u engleskom jeziku označavaju uzajamnost osoba, stvari ili pojmova na koje se odnose. Koriste se kada dvije ili više osoba čine istu stvar jedni drugima.

Tarzan and Jane love each other very much. 
People often hurt one another unintentionally.

Odnosne zamjenice u engleskom jeziku


Who, whom, whose, which, that.

Odnosne zamjenice u engleskom jeziku najavljuju odnosnu rečenicu unutar zavisno-složene rečenice. To zvuči pomalo komplicirano, ali ne brini. Sve ću objasniti pomoću jednostavnih rečenica engleskog jezika. Nazivaju se odnosnima jer se odnose na riječ koju određuju. Odnosne zamjenice „who“ i „whom“ se odnose samo na ljude, „whose“ označava pripadnost, a „which“ se općenito koristi za životinje i stvari.

The woman who approached me just before was my first love.

Zamjenica „that“ se može koristiti za ljude, životinje i stvari. Ukoliko se nađe u definirajućoj odnosnoj rečenici, zamjenica „that“ se koristi za ljude. U ne-definirajućoj odnosnoj rečenici, "that" označava samo životinje ili stvari.

The woman who / whom / that we saw yesterday was Amanda.

U ovoj rečenici odnosni dio je definirajući. To znači da odnosna rečenica u potpunosti prikazuje riječ na koju se odnosi (u ovom slučaju „the woman“) i bez nje bi ostatak rečenice izgubio na značenju. U tom slučaju se može koristiti navedene zamjenice.

Amanda, who / whom we saw yesterday, has very pretty eyes.

Odnosna rečenica ovdje nije nužna za razumijevanje cijele rečenice, već samo daje dodatne informacije. Stoga je nazivamo ne-definirajućom odnosnom rečenicom. Ovdje se ne može koristiti zamjenica „that“.

Upitne zamjenice u engleskom jeziku


Who, whom, what, which, whose.

Upitne zamjenice služe za tvorbu upitnih rečenica engleskog jezika. One zamjenjuju imenice ili druge riječi o kojima se pitanje postavlja. Većina poznaje četiri navedene upitne zamjenice u engleskom jeziku. Međutim, posvojna zamjenica "whose“ također može biti upitna zamjenica.

Who is this? 
This is not my jacket. Whose is?

Zamjenice u engleskom „who“ i „whom“ se odnose na osobe, dok se „what“ odnosi na stvari. Upitna zamjenica „which“ može se odnositi na oboje. Pogledaj ove zamjenice u sljedećim rečenicama engleskog jezika:

What does she want?
Which comes first: the chicken or the egg?
Which one of these athletes would you like to meet personally?
Who are the people you met last night?
Whom did you meet last night?


Uoči: Whom je zamjenica u engleskom jeziku koju koristimo u funkciji objekta. Drugim riječima, kada se nađe u dativu ili akuzativu!

3 comments:

 1. Znajući da u engleskom nema padeža zbunih se kod ličnih zamenica. Ali nađoh na jednom sajtu da ih ustvari dele na personal pronoun (subject) and personal pronoun (object).

  OdgovoriIzbriši
 2. Thx za savjet. Pogledati ću to još kad ulovim vremena, te nadopuniti.

  OdgovoriIzbriši
 3. Jako lijepo napisano :)

  OdgovoriIzbriši