Engleski Prilozi

Engleski prilozi pomažu u sastavljanju rečenica. Možemo reći da su engleski prilozi riječi koje opisuju pridjeve, druge priloge, ili okolnosti radnje glagola. Govornici engleskog jezika priloge nazivaju „adverbs“.

Kako se tvore engleski prilozi?


Prema načinu tvorbe, engleski prilozi se mogu podijeliti u sljedeće 4 vrste:
 1. jednostavni engleski prilozi: soon, here, often i sl.
 2. složeni engleski prilozi: nowhere, therefore i sl.
 3. izvedeni engleski prilozi: sincerely, usually, toward i sl.
 4. ustaljene fraze: složeni izrazi poput kind of ili of course.

Izvedeni engleski prilozi


Izvedene priloge engleskog jezika nazivamo i deriviranim prilozima. Najvažniju ulogu ima jedna vrsta priloga. To su engleski prilozi koji nastaju od pridjeva. Njima se dodaje nastavak „ly“. Engleski prilozi mogu se tvoriti i s drugim nastavcima. Pogledaj sljedeće primjere:

wise - otherwise
ward - toward

loud – loudly
official – officially

Naravno, ovo nije tako jednostavno, te postoje iznimke kod tvorbe priloga engleskog jezika. Pridjeve pretvaramo u priloge na različite načine. Stoga je važno upamtiti sljedeća pravila:
 1. Kod pridjeva koji završavaju na „y“, dobiva se nastavak „ily“.
  happy – happily; lazy – lazily

 2. Ako pridjev završava na „le“ ili „e“, u prilogu se „e“ gubi.
  true – truly; possible – possibly

 3. Ukoliko pridjev završava na „ic“, zamjenjujemo ga sa „ical“ te se dodaje „ly“.
  fantastic – fantastically; rustic – rustically

Komparacija engleskih priloga


Prilozi engleskog jezika pripadaju promjenjivim vrstama riječi, te se mogu komparirati. Oni se najčešće kompariraju poput pridjeva. Za razliku od njih, ispred superlativa priloga ne dolazi određeni član „the“. Međutim, i neki engleski prilozi imaju nepravilnu komparaciju. (badly – worse – worst).

Most likely she won't come today.

Engleski prilozi prema značenju


Engleski prilozi se mogu podijeliti u skupine prema svome značenju. Dijelimo ih na temelju određenih obilježja. U nastavku možeš vidjeti nekoliko priloga engleskog jezika za svaku navedenu kategoriju:
 1. mjesto: here, there, nowhere
 2. vrijeme: now, then, recently, today
 3. način: well, loudly, slowly, together
 4. stupanj: very, quite, rather, almost
 5. učestalost: often, rarely, sometimes, always
 6. količina: a little, much, a lot
 7. stav: probably, really, honestly, perhaps
 8. usmjerenje: even, only, especially, also
 9. povezivanje: so, however, secondly, then, thus

Ostali engleski prilozi


Gramatika engleskog jezika uvijek sadrži zanimljivosti. Tako engleski prilozi mogu izraziti stupanj intenziteta. To čine kada dolaze uz pridjeve ili priloge nastale od pridjeva. Dijele se u dvije kategorije:
 1. pojačivači (eng. intensifiers): quite, more, very, too, extremely itd.
 2. ublaživači (eng. diminishers ili downtoners): slightly, less, somewhat, quite itd.

Neki engleski prilozi funkcioniraju drugačije, te mogu odigrati obje navedene uloge.

You are quite fast. (pojačivač)
You are quite slow. (ublaživač)

Veznički engleski prilozi


U primjeni engleskog jezika može doći do zanimljive situacije. Umjesto veznika koriste se takozvani veznički prilozi. Njih imenujemo kao „conjunctive adverbs“. Pogledaj neke u nastavku teksta.
 • veznik and: besides, moreover, furthermore.
 • veznik but: still, nevertheless, however.
 • veznik so: consequently, therefore.

Pozicija engleskih priloga


Recimo da engleski prilozi modificiraju pridjeve ili druge priloge. Tada dolaze ispred te riječi. Provjeri to u sljedećim rečenicama engleskog jezika.

Very old cars are hard to maintain. (engleski prilog very modificira pridjev old)
She is almost always late. (prilog almost opisuje drugi prilog always)

Za razliku od njih, engleski prilozi koji modificiraju glagole mogu biti na različitim pozicijama. Oni opisuju okolnosti odvijanja radnje glagola. Možeš ih lako prepoznati, jer odgovaraju na najpoznatija pitanja engleskog jezika: kada, gdje i kako.

Swallows often come in early spring. (kada?)
The raven comes here every evening. (gdje?)
Nightingale cheerfully sings every morning. (kako?)

Engleski prilozi vs. pridjevi


Ponekad ista riječ engleskog jezika može biti pridjev i prilog. Zbog toga se oni često miješaju. Međutim, lako ćeš ih prepoznati u rečenicama. Samo upamti da engleski prilozi modificiraju glagole, pridjeve i druge priloge. Pridjevi modificiraju imenice i zamjenice.

The dancer is good. (riječ good opisuje imenicu dancer, pa se radi o pridjevu)
She dances well. (well se ovdje odnosi na glagol dances, pa je to prilog)

Engleski prilozi na internetu


Zanima te koji su najvažniji engleski prilozi? Pogledaj navedenu web stranicu. Zatim ih pokušaj uočiti u tekstovima engleskog jezika. Nadam se da će ti to pomoći.

2 comments:

 1. "She dances well" a ne "good"!!!! "Good" je pridjev, ne postoji "good" kao prilog!

  OdgovoriIzbriši
 2. Hvala! Da, dobro kažeš :) Znam to, al ipak sam napravio pogrešku prilikom pisanja teksta. Ispravio sam sada!

  OdgovoriIzbriši