Veznici U Engleskom Jeziku

Želiš naučiti koji su veznici u engleskom jeziku? Oni su veoma važni, jer povezuju riječi, te skupove riječi. Veznici u engleskom jeziku nose naziv „conjunctions”. Nastavi čitati ovaj tekst, te bolje upoznaj veznike engleskog jezika. To će ti pomoći da lakše tvoriš pisane rečenice, te se kvalitetnije izražavaš u govoru. U engleskom jeziku razlikujemo tri vrste veznika:
 1. Nezavisni ili koordinacijski veznici (eng. coordinating conjunctions),
 2. Odnosni ili korelacijski veznici (eng. correlative conjunctions),
 3. Zavisni veznici ili subjunktori (eng. subordinate conjunctions).

Nezavisni veznici u engleskom jeziku


Nezavisni veznici povezuju različite jezične jedinice. Pod time mislim na riječi, skupine riječi i rečenice. Znaš li koji su najpoznatiji nezavisni veznici u engleskom jeziku? Tu možemo navesti sljedeće: and, but, or, nor, for, so, yet. Sigurno znaš mnoge primjere njihove upotrebe, ali ću ipak navesti neke od njih.

He works and he plays a piano every day.
Ann is very pretty, but she is too shy.


Odnosni veznici u engleskom jeziku


Ovi se veznici nazivaju i korelativi. Govornici engleskog jezika njima izražavaju recipročne odnose među jezičnim jedinicama. Odnosni veznici u engleskom jeziku dolaze u šest različitih parova:
 1. not only…but (also)
  Not only is she smart, but she is also beautiful. 

 2. both…and
  Both the singer and the guitar player are simply brilliant tonight. 

 3. whether…or
  It doesn't matter whether you take it or leave it. 

 4. either…or
  You can either work or play games. 

 5. just as…so
  Just as many Americans love coffee, so many English people love tea. 

 6. neither…nor (ponekad neither…or)
  Neither the singer is singing well nor the guitarist knows how to handle the guitar.

Zavisni veznici u engleskom jeziku


Zavisni veznici u engleskom jeziku imaju veoma jednostavnu svrhu. Oni povezuju zavisnu rečenicu s glavnom.

Sandy will come home as soon as she finishes the assignment.
I want to go wherever you want to go.

Ovisno o rečenici engleskog jezika, zavisni veznici mogu izražavati različite odnose i stanja. Pod time mislim na:
 • vrijeme: after, before, since, until, as long as
 • mjesto: where, wherever, in the same place as
 • način: as though, as if
 • namjera: so that, in order that
 • ishod: so, so that
 • uzrok i posljedica: when, why, because
Neki zavisni veznici u engleskom jeziku mogu nastati iz drugih vrsta riječi:

like – zavisni veznik i prijedlog
since – vremenski i uzročni zavisni veznik, ali i prijedlog i prilog

Priložni veznici u engleskom jeziku


It would be wise, therefore, to read this article once again.

Osim navedenih triju vrsta veznika, postoje još jedni. To su priložni veznici. Oni se u rječniku engleskog jezika definiraju kao „conjunctive adverbs“. Smatramo ih oblikom vezivnih riječi koje povezuju jednostavne rečenice u složene. Najčešći priložni veznici u engleskom jeziku su however, furthermore, therefore, likewise itd.

1 comments:

 1. Nice work! It is helping :D see? LOL good luck whit other smart things ;)

  OdgovoriIzbriši