Engleski Pridjevi

Engleski pridjevi su riječi kojima opisujemo imenice ili zamjenice. Možemo reći da engleski pridjevi govore o obliku, sastavu, veličini, boji, zvuku, mirisu i dojmu. Također govore o stanju i broju imenice ili zamjenice. U rječniku engleskog jezika poznati su kao „adjectives“.

Engleski pridjevi prema vrstama


Postoje brojni engleski pridjevi, ali ih možeš podijeliti na dvije osnovne kategorije. Pogledaj ih u nastavku, te uoči razlike između navedenih rečenica engleskog jezika.
 1. Atributivni engleski pridjevi – dio su imeničke fraze i pobliže opisuju imenicu. Najčešće dolaze ispred imenice. (He is a smart guy.)

 2. Predikativni engleski pridjevi – dopunjuju vezni glagol, te opisuju imenicu ili zamjenicu.
  (The guy in my office is smart.)

Engleski pridjevi prema nastavcima


Pridjevi engleskog jezika najčešće se tvore sa sljedećim nastavcima:
 1. Ful (painful, truthful),
 2. Less (careless, harmless),
 3. Al (optional, informal),
 4. Ial (social, official),
 5. Ive (negative, native),
 6. Able (comfortable, untouchable),
 7. Ate (private, ultimate).

Engleski pridjevi prema redoslijedu uporabe


Recimo da se u rečenici nađu različiti engleski pridjevi. Potrebno ih je pravilno poredati. Istovremeno postoji još jedna važna stvar. Kada se navode opći i specifični pridjevi, opći uvijek dolaze na prvo mjesto. Slijedi uobičajeni redoslijed pridjeva engleskog jezika:
 1. Opažanje,
 2. Veličina,
 3. Oblik,
 4. Boja,
 5. Porijeklo,
 6. Materijal,
 7. Upotreba. 
An impressive huge yellow brick church. (opažanje, veličina, boja, materijal, imenica)
Fragrant Mediterranean herbs. (opći, specifični)

Komparacija pridjeva u engleskom jeziku


Engleski pridjevi u najvećem broju pripadaju promjenjivim vrstama riječi, pa se mogu komparirati ili stupnjevati. Imamo tri stupnja komparacije pridjeva engleskog jezika. To su pozitiv, komparativ i superlativ. Također postoje tri osnovna tipa komparacije:
 1. Kratka komparacija
 2. Duga komparacija
 3. Nepravilna komparacija
NAPOMENA: Ideš li u školu? Komparacija pridjeva se često pojavljuje na školskim ispitima, pa to dobro sagledaj prilikom učenja engleskog jezika.

Kratka komparacija engleskih pridjeva


Pitaš se koji engleski pridjevi podliježu ovom tipu komparacije? To su svi jednosložni i dvosložni pridjevi koji završavaju na „y“, „le“, „er“ i „ow“. Navedeni pridjevi engleskog jezika u komparativu dobivaju nastavak „er“, a u superlativu nastavak „est“. Uoči da pridjev u superlativu uvijek sadrži član „the“. Ispod navedenih primjera možeš vidjeti još 3 pravila.

great – greater – the greatest
hollow – hollower – the hollowest
 1. Engleski pridjevi koji završavaju na „y“, u komparativu i superlativu taj „y“ pretvore u slovo „i“.
  (happy – happier – the happiest)

 2. Kada engleski pridjevi završavaju suglasnikom, udvostručuju taj suglasnik u komparativu i superlativu.
  (big – bigger – the biggest)

 3. Pridjevi koji završavaju na „e“, dobivaju nastavke „r“ i „st“.
  (nice – nicer – the nicest)

Duga komparacija engleskih pridjeva


Znaš li kako se kompariraju višesložni engleski pridjevi? To činimo tako da se ispred njih u komparativu dodaje riječ „more“, a u superlativu „the most“.

beautiful – more beautiful – the most beautiful

Nepravilni engleski pridjevi


Neki se engleski pridjevi ne mogu komparirati dodavanjem uobičajenih nastavaka. Oni se mijenjaju bez gramatičkog pravila engleskog jezika (good – better – the best). Loša je vijest da ćeš ih morati naučiti napamet. Ipak, dobra je vijest da ih nema puno. Pogledaj koji su najvažniji nepravilni engleski pridjevi.

Ostali tipovi komparacije


U određenim slučajevima engleski pridjevi se kompariraju na različite načine. Ponekad se usporedba ne može izraziti s uobičajena tri stupnja komparacije. Tu se koriste sljedeće jezične strukture engleskog jezika:
 1. Kada se želi izraziti istovjetnost nečega s nečim, koristi se kombinacija „as + pozitiv pridjeva + as“.
  (He is as tall as I am.)

 2. Kada želimo reći da je nešto manje ili slabijeg intenziteta, upotrebljavamo „less + pozitiv pridjeva“.
  (She is less lonely now.)

 3. U dvostrukoj komparaciji se koriste dvije podrečenice, a ispred oba komparativa dolazi član "the".
  (The more I have, the more I spend.)

 4. Neki se engleski pridjevi mogu stupnjevati uz pomoć priloga kao što su very, quite, pretty itd.
  (This train is quite slow.)

Nekomparabilni engleski pridjevi


Nekomparabilni engleski pridjevi izražavaju neko apsolutno stanje i ne mogu se komparirati. Pogledaj sljedeću web stranicu i upoznaj najvažnije nekomparabilne pridjeve engleskog jezika.

human, male, female, dead, alive itd.

Participski engleski pridjevi


Znaš li da glagoli ponekad mogu biti korišteni kao engleski pridjevi? To se događa u prezentu participa i u prošlom participu. Tako dobivamo dvije vrste participskih pridjeva u engleskom jeziku:

Engleski pridjevi prezenta participa su aktivni i imaju značenje „onaj koji tako djeluje“.
She is an amazing woman. (ona je nevjerojatna, zadivljujuća, zapanjujuća žena)

Engleski pridjevi participa prošlog su pasivni i znače „onaj na koga se tako djeluje“.
I was amazed by that woman. (ja sam bio zadivljen, zapanjen tom ženom)

Kako se koriste engleski pridjevi?


Hrvatski i engleski pridjevi nisu uvijek korišteni na isti način u rečenici. Želiš li reći da ti je jako dosadno, pripazi da ne kažeš „I am so boring“. To znači da zapravo ti dosađuješ drugima! Umjesto toga, kazat ćeš „I am so bored“. Nadam se da ti je ovaj tekst zanimljiv i da pomaže kod učenja engleskog jezika.

5 comments:

 1. a kako ću znati što je jednosložni,a što dvosložni pridjevi ???

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Slušaj izgovor riječi. Obično ih podijele samoglasnici.
   Npr. jednosložni pridjev je: "old". Višesložni pridjev je "beautiful" jer u izgovoru spajamo 2 sloga "beauti-ful".

   Izbriši
 2. hvala pomoglo puno :)

  OdgovoriIzbriši