Znaci Interpunkcije U Engleskom Jeziku

Nauči kako se koriste znaci interpunkcije u engleskom jeziku! Koristimo ih za rastavljanje teksta na rečenice, te rečenica na njezine dijelove. Znaci interpunkcije engleskog jezika su isti poput znakova u hrvatskom. Međutim, postoje određene razlike u njihovoj upotrebi. Označavamo ih pojmom „punctuation marks“.

Osnovni znaci interpunkcije u engleskom jeziku


Učenici engleskog jezika ne dijele znake interpunkcije na osnovne i ostale. Ipak, u ovom tekstu smo ih podijelili radi preglednosti i boljeg razumijevanja. Osnovni znaci interpunkcije u engleskom jeziku su oni koje najčešće koristimo. To su točka, zarez, upitnik i uskličnik.

1) . Točka (brit. eng. full stop i am. eng. period) – je najpoznatiji znak interpunkcije. Koristi se najčešće na kraju rečenice. Točkom završavamo izjavne rečenice engleskog jezika, te bilo koje iskaze koje smatramo dovršenima. Točka se također koristi iza mnogih skraćenica, ali to se uglavnom odnosi na američki engleski.

I am reading an article.
Mr. Stevens (u američkom engleskom se u ovom slučaju koristi točka, a u britanskom ne)

2) , Zarez (comma) – koristi za označavanje stanke u rečenici. Zarez odvaja zamisli ili elemente unutar rečenice. Nužan je kod nabrajanja nekih riječi engleskog jezika. Također se koristi u pismima iza oslovljavanja i oproštajne fraze.

There are red, green and yellow apples on the table.
Dear John, …
(u primjeni američkog engleskog jezika ovdje koristi dvotočje)
Sincerely,

3) ? Upitnik (eng. question mark) – završava upitnu rečenicu hrvatskog i engleskog jezika.

Who are you?


4) ! Uskličnik (eng. exclamation mark) – se koristi kod uzvika ili usklika, a ponekad i za naglašavanje neke zamisli.

Yippee! This is great!


Ostali znaci interpunkcije u engleskom jeziku


Nabrojeni su najvažniji znaci interpunkcije u engleskom jeziku. Govornici engleskog jezika poznaju još neke. To su točka-zarez, dvotočje, crtica, spojnica, zagrade, apostrof ili izostavnik, navodnici, kosa crta i trotočje. U nastavku slijede objašnjenja njihove primjene:

1) ; Točka-zarez (semicolon) – spaja nezavisne klauze, te ukazuje na njihov bliski međuodnos. Za to ga koristimo u rečenicama hrvatskog i engleskog jezika.

Mary is smart; she knew exactly what to do.

2) : Dvotočje (colon) – ima dvije uloge u tekstovima engleskog jezika:
  • nakon riječi koja najavljuje navod, objašnjenje, primjer ili neko nabrajanje, a u američkom engleskom i nakon oslovljavanja u pismu.
The punctuation marks are: full stop, comma etc.
Dear John: …

  • koristi se u izražavanju vremena u engleskom jeziku (između sata, minuta i sekundi).
What time is it? It is 12:15 AM.

3) – Crtica (dash) – se naziva i povlakom. Može označavati stanku između zamisli ili između rečeničnih dijelova. Ponekad predstavlja uvod u neku dodatnu frazu koja će pojasniti prethodnu zamisao, a ponekad odvaja dvije klauze (surečenice).

Anne is a perfect mother – she gives her best in order to make her child happy.

4) – Spojnica (hyphen) – je znak interpunkcije kojeg zovemo crticom. Međutim, radi boljeg razlikovanja od prethodne crtice, ovu ćemo crticu zvati spojnicom. Razlika nije samo u imenima. Ovi znaci interpunkcije u engleskom jeziku razlikuju se i po upotrebi. Tako se spojnica upotrebljava između dijelova višesložne riječi ili osobnoga imena. (Mrs Smith – Johnson). Drugi način upotrebe spojnice je razdvajanje riječi kada ona prelazi u novi red. U tom slučaju spojnica se stavlja između slogova. (skil-ful)

5) ( ) [ ] { } Zagrade
  • oble (parenthesis) – dodaju dodatnu misao ili objašnjenje neke zamisli.
  • uglate (brackets) – koriste se najčešće u stručnoj literaturi.
  • vitičaste (braces) – koriste se u programiranju.
6) ' Apostrof ili izostavnik (apostrophe) – sama riječ govori da se ovim znakom interpunkcije nešto izostavlja. Uglavnom se izostavlja slovo ili više slova u riječi engleskog jezika. Također se koristi u izražavanju posvojnog oblika riječi, te kod množine brojeva, slova i skraćenica.

He's so nice. (izostavljeno slovo)
Jerry's dog is barking. (posvojni oblik riječi)

7) “ “ Navodnici (quotation marks) – označavaju doslovne navode. Ovi se znaci interpunkcije u engleskom jeziku koriste drugačije. Naime, primjenjujemo samo gornje navodnike.

He said: “Don't tell her“

8) / Kosa crta (slash, stroke ili solidus) – obično označava moguće alternativne izraze.

Dear Sir / Madame…

9) … Trotočje (ellipsis) – koristimo za označavanje izostavljene riječi ili teksta, te nedovršene misli.

I thought that… I don't know anymore.

Vjerojatno su ti poznati navedeni znaci interpunkcije u engleskom jeziku. Pojavljuju se i u hrvatskom jeziku, ali obrati pozornost na neke detalje. Postoje neki specifični načini njihove primjene u rečenicama engleskog jezika. Nadam se da primjećuješ te razlike u ovom tekstu.

Dalje možeš pročitati:

3 comments: