Struktura Rečenice U Engleskom Jeziku

Zanima te struktura rečenice u engleskom jeziku? Pročitaj ovaj tekst i nauči najvažnija pravila tvorbe rečenice. Primijetit ćeš da se ne radi o nečemu strašnom. Struktura rečenice engleskog jezika dosta nalikuje strukturi u hrvatskom. Nastavak teksta donosi razne primjere, te ti otkriva osnovne elemente od koji se sastoji struktura rečenice u engleskom jeziku.

Pojmovi u strukturi rečenice engleskog jezika


Znaš li objasniti pojmove kojima se opisuje struktura rečenice u engleskom jeziku? To su opće poznati pojmovi, pa o njima i ne razmišljamo. Ipak, oni su potrebni da potpuno razumiješ ovu temu. U nastavku ću navesti neke osnovne pojmove engleskog jezika:
 1. Rečenica je grupa riječi nekog jezika, te njome izražavamo potpunu, zaokruženu misao.
 2. Klauza nije tako poznat pojam, ali je ipak nužno da naučiš nešto o njoj. Složene rečenice se sastoje od dvije ili više klauza. Klauza je u hrvatskom poznata i kao surečenica ili podrečenica. To je skupina riječi povezanih nekim smislom, a u sebi sadrži subjekt i predikat.
 3. Subjekt nam kazuje o komu ili čemu je riječ u rečenici engleskog jezika. Poznato je da se kao subjekt mogu pojaviti razne riječi, skupina riječi, surečenica ili imenička skupina.
 4. Predikat daje odgovor na pitanje kakav je subjekt, te što radi ili što ima. Predikat engleskog jezika može biti glagol ili glagolska skupina.
His little brother is crying. (primjer imeničke skupine u ulozi subjekta) 
His little brother is silently crying. (primjer glagolske skupine u ulozi predikata)

Subjekt i predikat u engleskom jeziku


Struktura rečenice u engleskom jeziku ovisi i o oblicima subjekta i predikata. Radi se o jednostavnoj stvari, ali ipak malo pomaže u pravilnom shvaćanju i upotrebi engleskog jezika. Subjekt i predikat mogu biti:
 1. Jednostavni subjekt kojeg čini jedna glavna riječ – imenica ili zamjenica.
 2. Jednostavni predikat također čini samo jedna riječ – glagol.
 3. Potpuni subjekt i predikat sastoje se od skupine riječi.

Subjekt i predikat prema složenosti


Slijedi još jedan način podjele strukture rečenice u engleskom jeziku. Zabaviti ćemo se vrstama rečenice prema njihovoj složenosti. Subjekt i predikat engleskog jezika mogu biti složeni, a evo kako ćeš ih prepoznati:

Složeni subjekt (compound subject) čine dva ili više subjekata koji imaju isti predikat.

Homer and Bart are singing together.

Složeni predikat (compound predicate) nastaje kada se dva ili više predikata engleskog jezika odnose na isti subjekt. Predikati su u tom slučaju međusobno povezani veznicima and, or i but ili vezničkim skupinama either, or i neither.

Simon sings and plays a guitar. 
You should stay or leave
He is neither eating nor drinking tonight.

Dopune u rečenicama engleskog jezika


Uz subjekt i predikat, struktura rečenice u engleskom jeziku sadrži i pojam dopuna. U rječniku engleskog jezika opisane su riječju "complements". Ulogu dopune mogu uzeti razne riječi, klauze, skupine riječi, prijedložne ili imeničke skupine, te glagolske imenice.

She loves her fancy apartment. (imenička skupina)
Peter enjoys fishing. (glagolska imenica)
Have you been to France? (prijedložna skupina)
I didn't know where I was going. (zavisna klauza)

Vrste rečenica u engleskom jeziku


Struktura riječi u engleskom jeziku definira vrstu rečenica:
 1. Jednostavne rečenice – sačinjene su od jedne nezavisne klauze, što znači da sadrže samo po jedan subjekt i predikat engleskog jezika.
 2. Višestruke rečenice dijelimo u tri podvrste, pa tako imamo:
 • Složene rečenice (compound) – sastoji se od dvije nezavisne klauze koje mogu biti spojene zarezom, točka-zarezom i veznim prilozima.
 • Kompleksne rečenice (complex) – čine jedna nezavisna i jedna ili više zavisnih klauza.
 • Složeno-kompleksne rečenice (compound-complex sentences) – sadrže dvije ili više nezavisnih klauza, te barem jednu zavisnu klauzu.

Struktura rečenice u engleskom vs. sintaksa


Često se struktura rečenice u engleskom jeziku miješa s pojmom sintakse. Struktura nam pokazuje koje elemente sadrži rečenica. Sintaksa engleskog jezika određuje pravila u redoslijedu riječi u rečenici. Kako bi tvoje rečenice u engleskom jeziku zvučale prirodno, važno je da naučiš oboje.

Dalje možeš pročitati:

1 comments: