Engleski Idiomi

Engleski idiomi imaju veliku upotrebu. Stoga slobodno kažemo da su engleski idiomi važni za uspješnu komunikaciju. Saznaj zašto je učenje engleskog jezika nezamislivo bez upoznavanja ovih jezičnih izraza, što su oni i kako ih koristimo.

Engleski idiomi – definicija


Možemo reći da su idiomi ustaljeni izrazi koji se sastoje od dvije ili više riječi, a njihovo se značenje razlikuje od značenja pojedinačnih riječi u tom nizu. Engleski idiomi ponekad imaju preneseno značenje, te mogu biti svojstveni određenoj kulturi.

primjer idioma u engleskom

Porijeklo idioma


Engleski idiomi ponekad imaju isto objašnjenje kao i idiomi iz drugih jezika. To uključuje hrvatski jezik, te je u tom slučaju njihovo prevođenje znatno olakšano. Istovremeno postoje engleski idiomi specifični za govornike engleskog jezika. Njihovo prevođenje na drugi jezik je nemoguće bez određenih izmjena u značenju ili uporabi.

engleski idiomi

Najčešći engleski idiomi


Vjerojatno ćeš primijetiti da engleski idiomi uglavnom imaju često korištene glagole poput be, have, make, take, go, get, keep itd. U kombinaciji s određenom riječi ili skupom riječi, takvi glagoli grade idiome, a njihovo se značenje mijenja u odnosu na primarno značenje.

Tako npr. glagoli „go“ i „get“ u svojim idiomatskim inačicama mogu imati na desetke različitih značenja.

idiomi u engleskom jeziku

Engleski idiomi vs. fraze


Postoji jedan problem za učenike engleskog jezika. Engleski idiomi se često brkaju ili čak poistovjećuju s frazama, što nije u potpunosti pogrešno. U svojoj osnovnoj definiciji, oni doista jesu jedan oblik fraza ili frazema. Međutim, radi boljeg razumijevanja potrebno je razumjeti razlike među njima.  

Engleske fraze su skupovi riječi koji imaju određeno značenje, te ih govornici engleskog jezika koriste pri određenim situacijama. Fraze tvore smislenu cjelinu, a ona može stajati kao zasebna rečenica ili unutar druge rečenice. Razumijevajući pojedine riječi u frazi, razumijemo i cijelu frazu. („how do you do?“, „it's a small world“).

Engleski idiomi, za razliku od fraza, najčešće ne mogu stajati zasebno. Oni se pojavljuju samo u sklopu veće smislene strukture. Idiom ponekad nećemo razumjeti, čak i ako znamo značenje pojedinačnih riječi koje ga tvore. Engleski idiomi moraju se promatrati i razumjeti kao cjelina.

Engleski Idiomi – problem ili izazov?


Sljedeći primjer pokazuje da engleski idiomi mogu biti pravi izazov:

Idiom „Once in a blue moon“ zvuči veoma jednostavno. Vjerojatno i početnik u učenju engleskog jezika razumije pojedine riječi u njemu. Međutim, važno je razumijevanje cjeline. Ono ovdje može biti problematično i zahtijeva ipak nešto dublje poznavanje engleskog jezika. Navedeni idiom kaže da se nešto događa vrlo rijetko ili jednom u sto godina, kako bismo mi rekli. Mnogobrojni engleski idiomi poput ovoga, svojstveni su samo engleskom jeziku. Stoga postaje nužno povremeno zaviriti u dobar engleski frazeološki rječnik. Čini to mnogo češće nego once in a blue moon!

Engleski idiomi online


Recimo da nemaš pri ruci engleski frazeološki rječnik. Ne brini, jer postoji i drugo rješenje. Internet sadrži različite web stranice na kojima se nalaze engleski idiomi i fraze engleskog jezika. Većinom je uz njih i njihovo značenje, te opis prigoda za upotrebu. Poslužiti mogu i neki forumi na internetu. Na njima se mogu pronaći zanimljive rasprave o uporabi pojedinih idioma, a to svakako vrijedi provjeriti! Također preporučam ovaj online rječnik engleskih idioma.

Dalje možeš pročitati:

1 comments: